"Een geintje om de sfeer erin te houden moet kunnen toch?"

Maar wat gebeurt er als plagen pesten wordt? Pesten op de werkvloer is een serieus probleem. Een kwart van de werknemers is ooit wel eens gepest door collega’s of leidinggevenden. Het gaat dan niet om plagerijen, maar om bijvoorbeeld uitschelden, intimidatie, buitensluiten en het achterhouden van belangrijke informatie. Pesten veroorzaakt ernstige gevolgen bij het slachtoffer en heeft zijn weerslag op de hele organisatie.

Workshop Groepsdynamica: van jij en ik... naar ons

Hoe kan het dat sommige groepen prima samenwerken en andere groepen juist niet. Vaak spelen er allerlei onbewuste processen in groepen die de groepsdynamiek bepalen. Deze processen kunnen ervoor zorgen dat een team niet optimaal presteert of samenwerkt, wat zich uit in onderlinge weerstand, negativiteit, intimidatie, agressie, passiviteit en uiteindelijk resulteert in een afname van productiviteit en werktevredenheid. Kortom een goede groepsdynamiek binnen een organisatie is van groot belang bij het succesvol functioneren van een onderneming. Hoe kun je nu als professional de dynamiek van een groep beïnvloeden?

Wat?

Tijdens deze workshop leer ik je om de dynamiek van groepen te analyseren en ontdek je wat er nodig is om de groepsdynamiek op een positieve manier te beïnvloeden. Je leert de belangrijkste inzichten uit de theorie over groepsdynamica en welke interventies je kunt toepassen om groepen op een positieve manier te beïnvloeden. 

Voor wie?

Voor professionals in een leidinggevende functie die op zoek zijn naar kennis en handvatten om het groepsproces te beter te kunnen beïnvloeden, beheersen en te optimaliseren binnen hun team. Hoe zorg je ervoor dat ieder teamlid zijn kwaliteiten maximaal inzet?

Na het volgen van deze workshop:

 • heb je kennis van groepsdynamica en inzicht in groepsprocessen;
 • weet je hoe je teamontwikkeling en samenwerken positief kunt beïnvloeden; 
 • Begrijp en herken je de onderstroom binnen het team;  
 • Kunt je omgaan met weerstand in de onderstroom en durf je dit bespreekbaar te maken;
 • herken je je eigen rol en kwaliteiten als teamlid en die van je teamleden.

Even wat praktische zaken:

 • Deze workshop duurt een dag en kan zowel in-house  gegeven worden als bij ons op locatie.
 • Ik maak gebruik van presentaties en daarnaast is de workshop interactief d.m.v. opdrachten, discussies en casussen.
 • Vooraf aan de workshop vindt met iedere deelnemer telefonisch een intakegesprek plaats, waarbij we samen uw leerbehoefte in kaart brengen, zodat we hier gericht op in kunnen spelen tijdens de opleidingsdag.
 • Een follow up gesprek zal in overleg met iedere deelnemer plaatsvinden een paar weken na de workshop.

Wat is je investering?

 • De kosten voor de workshop die bedragen 460,- 

Dit is inclusief intakegesprek, cursusmateriaal, verzorging en lunch op locatie en een follow up gesprek. 

 • Tien uren studiebelasting waarvan twee uren individueel. 
 • De bereidheid tot zelfreflectie, een actieve houding en nieuwsgierigheid naar je mede-cursisten.