"Nu ze zijn gescheiden maken ze nog steeds ruzie, hadden ze net zo goed niet kunnen scheiden."

In Nederland zijn jaarlijks naar schatting 86.000 minderjarige kinderen bij deze (echt)scheidingen van hun ouders betrokken. Een echtscheiding kan voor het hele gezin een periode van stress, onzekerheid en veranderingen met zich mee brengen. Maar met name voor de kinderen is de impact van een scheiding groot. Ongevraagd wordt hun wereld van eigen huis, papa en mama (of andere oudervormen) onderuit gehaald.

Mogelijke gevolgen van echtscheiding voor kinderen:

 • Verstoorde rust, regelmaat en stabiliteit, vooral direct na de scheiding; 
 • Boosheid, angst, verdriet, eenzaamheid, onterecht gevoelens van schuld en het gevoel' partij te moeten kiezen; 
 • Verhuizen: een ander huis, andere plaats, een andere school; 
 • Verlies van vriendjes, familie, vertrouwde leerkrachten; 
 • Een nieuw leven in een stiefgezin; 
 • Gemis van de andere ouder; 
 • Risico op hechtingsproblematiek; 
 • Financiële achteruitgang;  
 • Versnelde losmaking van het gezin; 
 • Aanpassingsproblemen;
 • school- en ontwikkelingsproblemen;
 • Onzekerheid over de toekomst. 

De gevolgen zijn per scheidingssituatie verschillend, Zo wordt de impact van de scheiding bepaald door de leeftijd van het kind, de omgevingssituatie, coping en andere factoren. Dat neemt niet weg dat alle kinderen helaas een of meer van deze gevolgen zullen ondervinden bij het uit elkaar gaan van hun ouders.

Wat kan ik voor je betekenen?

Als kindercoach begeleid ik kinderen en  ouders tijdens of na een echtscheiding om alles zo goed mogelijk te laten verlopen voor de kinderen.

Vooraf vindt altijd een intakegesprek met het kind en of een of meer ouders plaats, om te kijken of ik wat voor je kind kan betekenen. Vervolgens stellen we een wensdoel op en een plan van aanpak. Elk kind is immers uniek en verdient een behandeling op maat.

Tijdens individuele sessies luister ik en ga ik in gesprek met het kind over wat er gebeurt in het gezin en hoe je kind dit ervaart. Ik  maak gebruik van de kracht en expertise van het kind zelf en biedt handvatten hoe de breuk een plek te geven. De sessies zijn interactief, middels creatieve werkvormen, verhalen, rollenspellen, visualisatie oefeningen en oefenopdrachten voor thuis, Na een aantal gesprekken heeft het kind weer vertrouwen in zichzelf en in de toekomst. Ook leert het kind het belang in te zien van goede communicatie met beide ouders.

Soms betrek ik (in overleg) ook de ouders bij de gesprekken. Wat kunnen de ouders doen om het kind/jongeren te helpen. Ook is er aandacht voor het complete gezin. Belangrijk is het dat er voor iedereen een plek komt in de nieuwe situatie.

Coronatijden doen scheiden:  een kwart meer scheidingen meteen na de eerste lockdown.

Dat was waar de Vereniging van Familierechtadvocaten en scheidingsmediators (vFAS) al voor waarschuwde. Maar waarom zorgt Corona voor meer scheidingen? Lees meer...