"We hebben een klassenapp met Joris en eentje zonder" 

Net als bij ‘gewoon’ pesten gaat het bij online pesten om schelden, roddelen en buitensluiten. Het gebeurt ook op andere manieren zoals het hacken van accounts, nare berichten plaatsen uit naam van een ander of bijvoorbeeld het ongevraagd online verspreiden van bewerkte foto’s of filmpjes. Zowel op de basisschool als op de middelbare school krijgen leerlingen hiermee te maken. Online pesten gebeurt ook anoniem. Dat maakt de drempel lager om te pesten en het is lastiger om te achterhalen wie de pester is.

Feel Fine Online Workshop

In de twee uur durende interactieve workshop neem ik de klas mee op reis in de Feel Fine Online wereld om zo de bewustwording van de kinderen op het gebied van omgaan met elkaar op Social Media te vergroten. Middels beeldmateriaal, rollenspellen, discussies en  diverse spelvormen leren, worden ze bekend met het fenomeen cyberpesten. Wat is cyberpesten, hoe lossen we het op en zorgen we dat het niet weer gebeurd.

Want naast de risico’s die er zijn, biedt de online wereld vooral een plek om te delen wie je bent, wat je doet en beleeft met elkaar en plezier te maken of je vrienden te ontmoeten. Net als in de ‘echte’ wereld.

Uiteraard is het mogelijk om de duur en inhoud van de workshop af te stemmen op de vraag en situatie in de klas.