Stevige Stap Training

De stap naar het voortgezet onderwijs is groot. Kinderen kunnen daar enorm tegenop zien. Weten hoe je jezelf kan presenteren, hoe je vrienden maakt en hoe je met lastige situaties kunt omgaan, zorgt voor meer zelfvertrouwen in deze nieuwe wereld. Met behulp van onze Stevige Stap training gaan kinderen meer vertrouwen naar de brugklas.

Voor wie?

Scholieren uit groep 8 die op het punt staan om naar het voortgezet onderwijs te gaan en die om uiteenlopende redenen een extra steuntje in de rug kunnen gebruiken.

Wat leert uw kind bij de brugklastraining Stevige Stap?

Inzicht in jezelf

Wie ben ik? Wat wil ik? Hoe zien anderen mij? Kan ik nieuwe vrienden maken? Belangrijke vragen voor een aankomende brugklassers. Door middel van gesprekken, (rollen)spel en reflectieopdrachten leert je kind zichzelf kennen, zijn grenzen te herkennen en aan te geven en voor zichzelf op te komen.

Zelfvertrouwen

Het zelfvertrouwen wordt vergroot door het vormen van helpende gedachten, complimenten geven en ontvangen en positieve feedback. Uw kind leert zichzelf kennen, versterkt zijn/haar vaardigheden en leert oplossingen voor lastige situaties.

Omgaan met lastige situaties

Jezelf presenteren in een nieuwe groep, een eigen mening hebben, omgaan met conflicten, feedback geven en krijgen, omgaan met groepsdruk; allemaal zaken die spelen in een brugklas. Door middel van gesprekken, spel en oefeningen leren de deelnemers daar meer over. Naast 'weten' en 'kunnen' wordt uitgebreid aandacht besteed aan de eigen behoefte ('willen') en welke manier het beste past bij je kind ('zijn'). Je kind zal zich bewuster worden van eigen wensen en gedachten. Lastige en onzekere situaties worden positief benaderd door samen te zoeken naar oplossingen  en zo het zelfvertrouwen te vergroten. De deelnemers krijgen werkbladen met oefeningen om buiten de training zelf mee aan de slag te gaan.

Aan het eind van de Stevige Stap training voelen deelnemers zich zekerder en hebben ze meer zelfvertrouwen. Zij kunnen contact maken en onderhouden met anderen en hebben geleerd zichzelf op een positieve manier te presenteren en de eigen weg te vinden op de middelbare school. Daarnaast kunnen zij omgaan met de grenzen van zichzelf en een ander en hier met respect, sterk en met zelfvertrouwen op reageren. Ze durven initiatief te tonen en ze leren zich in te leven in een ander. Deze vaardigheden dragen bij aan het eigen verantwoordelijkheidsgevoel, het kunnen samenwerken met anderen en de vaardigheden die komen kijken bij het plannen en organiseren van het huiswerk.

" Dankzij de training is Roos nu in staat om vriendschappen te sluiten en vast te houden en staat zij sterker in haar schoenen als er dingen gezegd worden die zij minder prettig vindt"

Paulien, moeder van Roos      (12 jaar)

"Mijn zoon heeft geleerd om zelf in te spelen op lastige situaties. Hij komt nu zelf met oplosssingen. Fijn om hem zo te zien groeien."

Joke, moeder van Ties (13jaar)

"Mijn dochter staat nu veel sterker en bewuster in de wereld en is minder bang voor onbekende dingen. Ze stapt er nu gewoon op af."

Martin, vader van Sanne (11 jaar)