"Bij onze sportvereniging wordt er niet gepest!"

Overal waar mensen, jong en oud, in groepen samenkomen wordt helaas wel eens gepest. Het is een verkeerde voorstelling van de feiten, als je zou denken dat pesten slecht in het onderwijs voor komt. Nee, ook binnen de sport, worden kinderen gepest, haken kinderen af, omdat ze buitengesloten worden.

Wij kennen in Nederland echter geen sportplicht. Dit betekent dat een kind dat gepest wordt binnen de sportclub, zijn of haar lidmaatschap kan opzeggen, terwijl er voor de club geen enkele stok achter de deur is om daarna iets te doen aan het probleem. Sterker nog, misschien is een club zelf wel blij met het afhaken van het betreffende kind als ze niet weten hoe hiermee om te gaan. Maar daarmee is helaas het probleem niet opgelost.

Door het gebrek aan sportplicht wordt een kind niet verder gevolgd in zijn sport "carrière" dus is er geen zicht op de reden van uitstroom en de gevolgen voor het kind op korte en lange termijn m.b.t. zijn of haar sport(keuzes). Tevens is het voor verenigingen hierdoor lastig een goed beeld te krijgen van het actuele sportklimaat binnen hun club. Het bovenstaande maakt dat clubs op eigen  initiatief veel en harder moeten werken om het sportklimaat in beeld te brengen en het optimaal te houden.

Kaderavond Omgaan met Pesten voor club professionals

Tijdens de kaderavond Omgaan met Pesten voor sportcoaches, jeugdtrainers en hulpouders binnen de vereniging, leer ik u hoe u pesten beter signaleert, het vaker weet te voorkomen en er in de dagelijkse praktijk effectiever op kunt te reageren

Daarvoor staan we stil bij de volgende punten:  

 • wat zijn de signalen van pesten;
 • pesten als groepsprobleem;
 • de verschillende rollen in een groep;
 • oorzaken en gevolgen van pesten;
 • handelen bij gesignaleerd pesten in een groep;
 • handelen bij pesten na melding door jeugdleden, ouders of anderen;
 • welke preventiemaatregelen kunnen we nemen.

Het trainingsprogramma kan in overleg worden samengesteld uit één of meer van de volgende onderdelen:

 1. Oriëntatie kaderavond voor belangstellenden club;
 2. Kaderavond A. voor trainers en coaches, begeleiders.
 3. Kaderavond B voor het bestuur;
 4. Kaderavond C voor de ouders
 5. Sta Sterk workshop voor jeugdsporters.

Even wat praktische zaken:

 • Vooraf een kaderavond vindt er een (gratis) intakegesprek plaats;
 • Een kaderavond duurt 2-3 uur en vindt plaats op locatie; 
 • ik maak gebruik van presentaties en daarnaast is de kaderavond interactief d.m.v. opdrachten, discussies en casussen;
 • Kaderavonden zijn altijd op maat. In overleg bepalen we de inhoud, waarbij we kijken naar de vragen en problemen die spelen bij jullie vereniging.
 • Het traject is inclusief terugkoppeling en aanbevelingen.

Inspiratie: voetbalclub SV Kampong zet zich actief in tegen pesten!